Aktualności

SPŁYW KAJAKOWY

Serdecznie zapraszamy !!

Zapisy do 10 czerwca 2018 lub do wyczerpania kajaków cool

WEZWANIE DO ZAPŁATY - OSTATECZNE

Nowa Wieś Kościerska, 2018-03-18

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZALEGŁYCH SKŁADEK

Zarząd Stowarzyszenia Kościerski Klub Morsów FORREST GUMP działając na podstawie paragrafu 11 pkt 1. ppkt 5. Statutu Stowarzyszenia wzywa osoby zalegające ze składką członkowską za rok 2017 do uiszczenia jej w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego wezwania pod rygorem wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie paragrafu 13 pkt. 5 Statutu.

Składki można wpłacać na nr rachunku bankowego: 52203000451110000002608760 lub do kasy Klubu.

 

Zarząd KKM Forrest Gump